Opresa

Opresa d.d. je kompanija sa dugogodišnjom tradicijom i prisustvom na tržištu BiH. Kompanija je počela svoje poslovanje prije 70 godina kao prodajna jedinica unutar Oslobođenja, a pod imenom Opresa d.d. posluje od 1990. godine. Kompanija svoje poslovanje obavlja u oblastima maloprodaje, koju čine lanac kioska, te veleprodaje koju čine distribucija cigareta, štampe, mobilnih dopuna  i ostale komercijalne robe.

Od 2009. godine Opresa d.d.  posluje kao član Adris grupe čime nastavlja svoj razvoj kao moderna kompanija  koja prati regionalne i svjetske trendove. Prilagođavajući se potrebama i zahtjevima potrošača, Opresa d.d. je svojim stakeholderima u 2012. godini predstavlila novi vizualni identitet i brend svog maloprodajnog lanca – iNovine. U novi vizualni identitet i modernizaciju poslovanja u BiH uloženo je KM 4,1 miliona.

Kompanija trenutno ima 620 zaposlenih, a ostvareni promet u prošloj godini iznosio je 150 miliona KM.


Novosti

- Ponuda za preuzimanje dioničkog društva "Opresa" d.d. Sarajevo

- Novi vizuelni identitet maloprodaje Oprese